Tarptautinis Vaclovo Daunoro vardo vokalinis operos solistų bosų konkursas

International Vaclovas Daunoras Opera Bass Soloist Vocal Competition